Anomálie napravena

Výborně!

Podařilo se vám odeslat správný rok do budoucnosti.
Zapište si správný letopočet do okénka u fotografie na zadní straně časové mapy.


Co se zde opravdu stalo?
V kostele U Salvátora, kde se právě nacházíte, dochází v roce 1804 k velkému stěhování.
Dlažba z tohoto kostela je přenesena do kostela Sv. Haštala a vzniká zde významná česká mincovna.
Mince se zde budou vyrábět celých 44 let.

Kliknutím na tlačítko se dostanete k ostatním branám času.