Strážce času

Vítejte ve hře!

V budoucnosti je Praha postižena tajemnou anomálií, která způsobuje změny v čase.
Na 6 místech se vlivem této anomálie otevřely brány času a změnily některé historické události.
Vaším úkolem je zjistit událost, která je spojená s daným místem, a pomocí indicií doplnit na zadní stranu mapy chybějící letopočty. Kód, který z nich získáte, odešlete na konci hry do budoucnosti.
Strážce času díky němu opět obnoví časovou rovnováhu.
Vy se dozvíte jeho příběh a získáte odměnu.

Klikněte na číslo týmu, které jste si vylosovali.