Brány času

Časové anomálie můžete řešit v libovolném pořadí.

Po zapsání všech správných letopočtů do časové mapy se vraťte na místo startu, kde získáte instrukce pro zadání časového kódu k úspěšnému dokončení hry.