5. anomálie

V roce 3052 se v kostele U Salvátora nacházela mincovna, kde se tiskly peníze ve formě holografických obláčků. Lidé chodili do kostela, aby se modlili k digitálnímu světci Bitcoinovi, a věřili v posvěcení jejich virtuálního bohatství. Zvonění kostelních zvonečků bylo nahrazeno zvukem virtuálního cashflow.

Váš úkol:
Najděte u kostela přilepenou minci ( pomůže vám fotografie na zadní straně časové mapy).
Od letopočtu na minci odečtěte 213 let a klikněte na správný letopočet.

Pak zjistíte, co se zde v tomto roce stalo.