Anomálie napravena

Výborně!

Podařilo se vám odeslat správný rok do budoucnosti.
Zapište si správný letopočet do okénka u fotografie na zadní straně časové mapy.


Co se opravdu stalo?

Sv. Anežka česká byla svatořečena 12. listopadu 1989 papežem sv. Jan Pavel II. Zajímavé je, že se po staletí tradovala předpověď, že "Až bude Anežka Česká svatořečena, zavládne v českých zemích svoboda". A pět dní po jejím svatořečení započala Sametová revoluce.

Kliknutím na tlačítko se dostanete k ostatním branám času.